Aftaleindgåelse

Når du skal indgå en aftale med en handelspartner, er det altid en god idé at tilbyde en afbalanceret aftale, som begge parter finder rimelig. På den måde opfordres parterne gennem aftalen til at løse eventuelle uoverensstemmelser på en positiv og samarbejdende måde.

Afstem forventninger til aftalen
Der er ingen grund til at få den anden part til at forpligte sig til noget, som du ved, at vedkommende næppe vil være i stand til at opfylde. Det er derfor vigtigt, at parterne har sammenfaldende incitamenter og en positiv incitamentsstruktur i aftalen.

Hvad bør en aftale om handel med IPR som udgangspunkt indeholde?
Generelt kan man sige, at en aftale om handel med IPR som minimum bør indeholde bestemmelser om:

  • Formålet, der beskriver formålet med overdragelsen af rettigheden.
  • Sælgers/licensgivers forpligtelser, der beskriver hvilke forpligtelser sælger/licensgiver har i aftaleforholdet. F.eks. hvilke forpligtelser sælger/licensgiver har ifht. bistand til registrering eller omregistrering af rettigheden.
  • Købers/licenstagers forpligtelser, der beskriver købers/licenstagers forpligtelser i aftaleforholdet, f.eks. økonomiske forpligtelser.
  • Misligholdelse, der beskriver konsekvensen af, at en part f.eks. ikke overholder det, som vedkommende har forpligtet sig til i aftalen.
  • Erstatning, der fastslår, hvornår parterne er erstatningsansvarlige over for hinanden.
  • Løbetid og opsigelse, der beskriver, hvor lang tid kontrakten skal løbe, og hvordan den evt. kan opsiges.
  • Værneting og lovvalg, der beskriver, hvor parterne skal søge eventuelle tvister løst, samt hvilket lands gældende regler tvisten skal løses efter.

Det er dog vigtigt, at en aftale altid skræddersys til de konkrete parter og forhold.

Hvordan bliver man enige om vilkårene i en aftale?
Det står jer frit for at aftale, hvad I mener, der er det bedste for jer. Ofte er det dog en god idé at søge råd hos en advokat med erfaring i at udarbejde aftaler. Du bør også søge hjælp hos en professionel rådgiver vedrørende tekniske aspekter ved rettigheden, før en aftale indgås.

Hvordan sikrer man, at handelspartnere overholder vilkårene i aftalen?
Du kan holde øje med, hvordan partneren opfører sig, og hvilke produkter han/hun introducerer på markedet. Det er vigtigt, at samarbejdet er nøje beskrevet i aftalen, så man kan se, om den bliver overholdt. Det er desuden en god idé at pleje samarbejdet løbende.

Du skal dog være opmærksom på, at informationen på disse sider IKKE kan erstatte professionel rådgivning. Før du indgår en konkret aftale, bør du derfor søge professionel rådgivning, så aftalen passer til din konkrete situation.

>>Download en standardkontrakt

>>Find en IP rådgiver