Valg af aftale

Hvilken aftale skal man vælge? Overdragelse til eje eller overdragelse til brug?

Det afgørende for, hvilken aftale du skal anvende ved en handel om en rettighed (patent, brugsmodel, varemærke eller design) er først og fremmest om overdragelsen af rettigheden skal være til eje (købs-/salgsaftale) eller til brug (licensaftale).

Valget mellem overdragelse til eje og overdragelse til brug vil ofte afhænge af en lang række økonomiske aspekter, herunder f.eks.:

  • Et ønske om at få gjort op med betalingen én gang for alle.
  • Muligheden for at finde et grundlag for fastsættelse af en købesum.
  • Et ønske om at begrænse virksomhedens rettigheder i tid eller geografisk.

Købs-/Salgsaftaler
I købs-/salgsaftaler overdrager sælger samtlige rettigheder til opfindelsen til køber, herunder retten til at træffe beslutning om rettens opgivelse og senere videreoverdragelse samt retten til at forbyde tredjemand at foretage handlinger, der strider mod eneretten til opfindelsen.

Licensaftaler
I licensaftaler overdrages licenstager kun retten til at råde over opfindelsen på den måde og inden for det aftalte tidsrum, som er beskrevet i aftalen.

Valget mellem en eksklusiv eller ikke-eksklusiv licensaftale afhænger af, om du ønsker at begrænse dig til at samarbejde med en enkelt partner eller ønsker at få spredt din teknologi til så mange forskellige licenstagere som muligt.

Standardkontrakter for handel med patenter og brugsmodeller
Patent- og Varemærkestyrelsen har med bistand fra Kammeradvokaten og i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv, ADIPA (Patentagentforeningen), Opfinderforeningen, Dansk Opfinderforening, Danske Regioner, Danske Advokater, Advokatsamfundet samt KL udviklet 4 standardkontrakter, som du kan tage udgangspunkt i ved handler med patenter og brugsmodeller.

Husk dog, at det er standardkontrakter. Før du indgår en konkret aftale, bør du derfor søge professionel rådgivning, så aftalen passer til din konkrete situation.

>>Download en standardkontrakt

>>Få mere information om IP-rådgivere her