Ansvarsfraskrivelse

Betingelser for brug af Handelsportalen og de dertilhørende værktøjer
Handelsportalen stiller værktøj og information gratis til rådighed for brugeren. Indholdet på hjemmesiden er tænkt som generel information omkring handel med IPR og kan på ingen måde sidestilles med rådgivning.

Ansvarsfraskrivelse
Patent- og Varemærkestyrelsen fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skader eller ulempe, både direkte og indirekte af enhver art, herunder tab af rettigheder, der skyldes eller er en følge af brugen af IP-Handelsportal og de dertilhørende værktøjer. Patent- og Varemærkestyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for tab af data, systemnedbrud, skader som følge af computer-virus eller driftsforstyrrelser på brugerens eller tredjemands computer.

Patent- og Varemærkestyrelsen fraskriver sig ethvert ansvar for fejl, udeladelser og mangelfulde opdateringer, der måtte være i informationer og værktøjer på www.IP-Handelsportal.dk, herunder i tekst, vejledninger, dokumenter mv. Patent- og Varemærkestyrelsen giver ingen garanti for rigtigheden eller fuldstændigheden af hjemmesidens indhold.

Patent- og Varemærkestyrelsen påtager sig intet ansvar for indholdet af hjemmesider, hvortil der henvises eller linkes fra IP-Handelsportalen.

Patent- og Varemærkestyrelsen påtager sig ikke ansvar for eventuelt misbrug af indholdet på www.IP-Handelsportal.dk.

Anvendelse af værktøjerne: IP Evaluering og standardkontrakter

Patent- og Varemærkestyrelsen stiller gratis værktøjerne til rådighed uden garanti af nogen art, heller ikke for anvendelighed eller egnethed til et bestemt formål. Anvendelsen af værktøjerne sker på brugerens eget initiativ og skaber i intet tilfælde et retsforhold mellem Patent- og Varemærkestyrelsen og brugeren. Anvendelse af IP-Handelsportal og værktøjerne kan ikke træde i stedet for brugerens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres i en given situation, og brugeren opfordres i alle tilfælde til at undersøge, om professionel rådgivning er nødvendig.

Vejledninger, værktøjer og dokumenter på IP-Handelsportalen opdateres løbende af Patent- og Varemærkestyrelsen. Seneste dato for opdatering fremgår af de enkelte sider. Regler og praksis på området kan imidlertid skifte hurtigt, og der kan opstå perioder, hvor indholdet i vejledninger, værktøjer og dokumenter ikke er fuldt opdateret.

Patent- og Varemærkestyrelsen forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel at foretage ændringer af IP-Handelsportal, begrænse adgangen til IP-Handelsportalens indhold eller helt at lukke www.IP-Handelsportal.dk.

Immaterielle rettigheder og brug af hjemmesidens indhold

Patent- og Varemærkestyrelsen har alle immaterielle rettigheder til hele indholdet på IP-Handelsportal.

Indholdet af denne IP-Handelsportal må frit gengives med behørig kildeangivelse. Det er ligeledes tilladt at linke til materiale og værktøjer på www.IP-Handelsportal.dk (deep linking).

Det er ikke tilladt at foretage selvstændig kommerciel udnyttelse af materiale og værktøjer på www.IP-Handelsportal.dk, medmindre Patent- og Varemærkestyrelsen udtrykkeligt har givet skriftlig tilladelse hertil.