Handel med IPR

Ved at handle med dine patenter og varemærker kan du udveksle viden med andre virksomheder og udnytte og/eller bygge oven på andres nyudvikling - ligesom andre kan drage fordel af din udviklede viden.

Det er en god ide at forholde sig aktivt til, hvordan du kan udnytte mulighederne for at købe andres eller sælge egne IP rettigheder.

Her på portalen finder du information om nogle af de overvejelser, som du bør gøre dig i forbindelse med handel med IPR.

Handel med IPR er:

  • Køb af patenter, brugsmodeller, varemærker og design
  • Salg af patenter, brugsmodeller, varemærker og design
  • Udlicensering (salg af licens) af patenter, brugsmodeller, varemærker og design
  • Indlicensering (køb af licens) af patenter, brugsmodeller, varemærker og design

Med IP-Handelsportal kan du få indsigt i handel med IPR, som du kan bruge både i dialog med din rådgiver og i drøftelser med potentielle handelsparter.

Det skal bemærkes, at oplysningerne om handel med IPR på denne portal er generelle og ikke udtømmende. Denne hjemmeside skal derfor ikke ses som en erstatning for professionel rådgivning, men i vidt omfang som et forarbejde til mødet med din IP-rådgiver.

Teksterne og værktøjerne, som du finder på denne side, er udviklet med henblik på at give dig en dybere forståelse af handel med IPR, så du sammen med din IPR-rådgiver kan lægge den bedste plan for netop din virksomhed.

>>Få mere information om IP-rådgivere her