Fordele ved handel med IPR

Uanset om du vælger at sælge, købe, ind- eller udlicensere IPR kan der være en række fordele ved at handle med IPR.

Danske virksomheder, som handler med rettigheder, fremhæver særligt disse konkrete fordele ved handel med rettigheder:

- Mulighed for at skabe mersalg gennem licensering
IPR kan skabe løbende licens- eller royaltyindtægter fra licenstagere, hvis du tildeler dem rettigheder via en licensaftale.

- Mulighed for at øge afkast gennem frasalg af aktiviteter
IPR kan frasælges til en anden virksomhed, som ønsker at stå for den kommercielle udnyttelse.

- Mulighed for at reducere omkostninger gennem opkøb af andres IPR
IPR kan erhverves for at reducere egne omkostninger til produktudvikling både gennem køb og indlicensering.


>>Se hvilke fordele og barrierer som danske virksomheder oplever ved handel med IPR her