Hvorfor handle med IPR?

Gennem handel med IPR kan du som virksomhed forbedre dine innovationsprocesser ved at skaffe dig adgang til viden globalt. Samtidig kan du få maksimalt afkast af din egen F&U ved at lade andre virksomheder købe eller licensere din viden.

Du bør tage stilling til dine egne rettigheder, dvs. hvordan du udnytter dem bedst, og om du har behov for adgang til andres rettigheder for at forbedre din egen udvikling.

Køb eller indlicensering af rettigheder kan være en effektiv vej til at styrke din virksomheds innovationsevne.

På samme måde kan salg eller udlicensering øge indtjeningen. Det er derfor vigtigt, at du vurderer, om det er muligt og rentabelt at skabe indtægter fra salg, køb, ind- eller udlicensering af IPR.

Nedenfor er angivet nogle generelle modeller for, hvornår det kan være fordelagtigt henholdvis at sælge eller licensere IPR.


Salg eller udlicensering af egen IPR?

skema

 

Ud- eller indlicensering/køb af IPR?

Ud- eller indlicensering/køb af IPR?
UDLICENSERING INDLICENSERING/KØB AF IPR
Forbedre geografisk spredning af salg Forbedre produkt portefølje
Frigive ressourcer til andre projekter Fylde tomrum i forsknings-, udviklings- eller produktportefølje
Sikre hurtig indtægt Mulighed for hurtig placering på et nyt markedsområde