Inden du går i gang med at handle

Der en række overvejelser, du bør gøre dig, inden du går igang med at handle med IPR. 
Det kan være en god idé at få uddybende hjælp fra en professionel rådgiver til disse overvejelser.


Generelt kan man sige, at du bør gøre dig overvejelser omkring:

Markedet:

 • Hvordan ser dit kommende marked ud (både hjemmemarkedet og det internationale marked)?
 • Hvor mange vil have brug for produktet?
 • Kan dit produkt erstatte en løsning, der allerede eksisterer?

Konkurrenter:

 • Hvem er dine kommende konkurrenter, og hvad tilbyder de?
 • Hvem er potentielle konkurrenter?
 • Hvor er konkurrenternes styrker og svagheder?

Virksomheden, du ønsker at handle med:

 • Hvad er virksomhedens kernekompetence?
 • Hvordan ser virksomhedens konkurrencesituation ud?
 • Hvordan passer den rettighed, du vil sælge eller udlicensere ind i virksomheden?

Rettigheder:

 • Hvilke rettigheder eksisterer allerede inden for dit område?
 • Hvor mange lande er rettigheden registreret i?
 • Er der mulighed for, og skal du ansøge om at få rettigheden i flere lande?
 • Hvor længe er rettigheden i kraft?
 • Hvad køber eller sælger du præcist en rettighed til?

Styrker og svagheder ved rettigheden:

Værdien af rettigheden:

Andre forhold:

 • Er der forskelle i lovgivningen, som du skal være opmærksom på ved en handel med en udenlandsk part?
 • Er der andre forhold vedr. handel, f.eks. kulturel praksis, du skal være opmærksom på?