Værdiansættelse

Har du brug for at vide, hvor meget dine patenter, brugsmodeller, varemærker eller design er værd?

Markedet for rettigheder er uigennemskueligt, da hverken køber eller sælger har incitament til at offentliggøre detaljerne i en handel. Det er derfor svært at finde eksempler på tidligere handler, som kan bruges som sammenligningsgrundlag og inspirationskilde, når du ønsker at handle med rettigheder. 

Det kan også være svært at gennemskue, hvad der er til salg, hvem der er interesserede i at købe, og ikke mindst til hvilke priser rettighederne bliver handlet.

For at gøre det lettere for danske virksomheder at handle med rettigheder bliver du på denne side præsenteret for de mest brugte modeller til værdiansættelse, samtidig med at du får et indblik i hvilke faktorer, der påvirker værdien af dine rettigheder.

Start med at evaluere dine rettigheder - IP Evaluering
Når du ønsker at komme igang med at prisfastsætte IP-rettigheder, bør du altid danne dig et klart billede af styrker og svagheder ved de rettigheder, som du ønsker at handle med. Patent- og Varemærkestyrelsen har udviklet værktøjet IP Evaluering, som du kan bruge til at evaluere patenter, varemærker og design, når du ønsker at handle med disse. IP Evaluering hjælper dig til at finde de rette argumenter for op- og nedjusteringer i prisen, når du handler med rettigheder. IP Evaluering er gratis at bruge, og giver dig en rapport, der beskriver værdien af din rettighed ved en score og giver dig et overblik over, hvordan du bedst øger værdien af dine rettigheder.

IP Evaluering er specielt udviklet til dig, der ønsker at handle med dine rettigheder, men værktøjet kan også bruges i andre situationer, som fx når din virksomhed ønsker at lægge en strategi for jeres rettigheder.

Værktøjerne og modellerne på denne side er alle tænkt som et forarbejde til mødet med din IP-rådgiver, hvor I sammen kan gennemgå resultaterne og finde den rette pris til netop din rettighed.

NB! Inden du starter på at værdiansætte dine rettigheder, anbefaler vi, at du læser punktet Inden værdiansættelsen.

>>Download IP Evaluering

>>Find en IP-rådgiver her