Gør idéer til aktiver
 

IP Evaluering

IP Evaluering - Vil du kende værdien af dine rettigheder?
Patent- og Varemærkestyrelsen har udviklet værktøjet IP Evaluering, som du kan bruge til at evaluere patenter, varemærker og design, når du ønsker at handle med disse. IP Evaluering er gratis at bruge og giver dig en rapport, der beskriver værdien af din rettighed ved en score og et overblik over, hvordan du bedst øger værdien af dine rettigheder.

Forarbejde til en prisfastsættelse
Selvom din virksomhed er relativt uerfaren inden for værdiansættelse, kan du stadig bruge værktøjet, da det leder dig gennem en række relevante overvejelser, som du bør gøre dig, når du handler med rettigheder. Værktøjet fokuserer på de overordnede muligheder og risici, der er forbundet med rettigheden og ved at spørge ind til de specifikke faktorer, der kan påvirke rettighedens værdi, giver det dig et indblik i rettighedens særlige styrker og svagheder. IP Evaluering er tænkt som et forarbejde til mødet med din IP-rådgiver, hvor I sammen kan gennemgå resultaterne og finde den rette pris til netop din rettighed.

Hvornår kan du med fordel bruge IP Evaluering?
IP Evaluering er specielt udviklet til dig, der ønsker at handle med dine rettigheder, men værktøjet kan også bruges i andre situationer, som fx når din virksomhed ønsker at lægge en strategi for jeres rettigheder.

IP Evaluering kan bruges på både ansøgninger og udstedte/registrerede rettigheder. IP Evaluering giver et indblik i rettighedens styrker og svagheder, hvilket kan bruges som argument for en højere eller lavere handelspris. Når du handler med rettigheder, er det vigtigt, at du kender alle rettighedens fordele og ulemper.

Det er muligt at bruge IP Evaluering på både egne rettigheder og rettigheder, som du ønsker at købe fra andre.

Evaluering af egne rettigheder
IP Evaluering kan bruges til at rangere din virksomheds rettigheder efter den værdi, som de fra din virksomheds perspektiv tilfører jer, da værktøjet giver hver enkelt rettighed en score.

Ligeledes kan du bruge IP Evaluering flere gange på den samme rettighed, men set ud fra forskellige køberes perspektiv. På denne måde får du en indikation af hvilken køber, du forventer, vil byde den højeste pris for rettigheden.

Du kan også bruge IP Evaluering til at følge udviklingen i en rettigheds værdi over tid.

Evaluering af andres rettigheder
Hvis du ønsker at købe rettigheder af andre, kan du bruge IP Evaluering til at vurdere, hvilken værdi rettigheden vil tilføre din virksomhed, relativt til de rettigheder I på nuværende tidspunkt har i virksomheden.

Ejer I ikke på forhånd andre rettigheder, kan IP Evaluering i en handelssituation være med til, at gøre jeres argumentation for op- eller nedjusteringer af et prisforslag stærkere.

Hvis du overvejer hvorvidt du skal købe én rettighed frem for en anden, kan IP Evaluering bruges til at rangere disse rettigheder efter den værdi, som de vil tilføre din virksomhed.

Værktøjet IP Evaluering
Til højre kan du vælge den rettighedstype, som du vil evaluere.