Gør idéer til aktiver
 

Links

Herunder finder du en række links, som kan give dig inspiration til værdiansættelse af dine rettigheder. Patent- og Varemærkestyrelsen påtager sig intet ansvar for indholdet af hjemmesider, hvortil der linkes fra Handelsportalen.


Links til andre myndigheder og organisationer:

IPscore
Via det Europæiske Patentkontor (EPO) kan du få adgang til værdiansættelsesværktøjet IPscore, der er et værktøj til evaluering af patenter og tekniske udviklingsprojekter. Værktøjet giver både en kvalitativ og en kvantitativ evaluering i form af en finansiel prognose, der viser nutidsværdien af den evaluerede teknologi. IPscore giver samtidigt både et grafisk overblik og en rapport, som begge kan bruges i formidlingen af evalueringens resultat.

Patent og Varemærkestyrelsen udviklede IPscore tilbage i 2001, hvorefter værktøjet blev købt og videreudviklet af EPO. Det er gratis at benytte IPscore.

IP Panorama
World Intellectual Property Organisation (WIPO) har lavet det omfattende e-learning undervisningsmateriale IP Panorama, hvori du finder et modul om værdiansættelse af rettigheder, - "IP Panorama 11: Valuation of IP assets". Materialet består af en interaktiv tegnefilm, hvor du følger en fiktiv virksomhed, der ønsker at værdiansætte deres IPR.

IP Valuation Forum
Den ungarske IPR-myndighed "Hungarian Patent Office" har oprettet et "IP Valuation Forum", hvor interesserede kan diskutere værdiansættelse. På samme side finder du også en nyhedstjeneste  med nyheder om, hvad der rører sig indenfor værdiansættelse af IPR.

Portugese Institute of Industrial Property
Den portugisiske IPR-myndighed "Portugese Institute of Industrial Property" har oprettet en hjemmeside, hvor du kan læse mere om værdien af IPR.

IP Australia
Den australske patentmyndighed "IP Australia" har ligeledes information om værdiansættelse af IPR på deres hjemmeside.

Links til kvantitativ værdiansættelse:
International Valuation Standard Counsil:

Links/kilder vedr. licensafgifter og handelsdata:

Bogen "Intelletcual Property: Valuation, Exploytation, and Infringement Damages" af Smith et Al., John Wiley & Sons Inc, 2005 har en tabel over royaltyprocenter i forskellige industrier.

Bogen "Essentials of Intelletcual Property" af Poltorak et Al., John Wiley & Sons Inc, 2002 har en tabel over royaltyprocenter i forskellige industrier.

Links og artikler vedr. licensaftaler:

Artikler i Les Nouvelles

Artikler i the Journal of the Association of University Technology Managers

Artikler i Licensing Economics Review (AUS Consultants)